top of page

KVKK

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan GÖKSER ARGE SAVUNMA HAVACILIK LTD.ŞTİ. (“Gökser” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Gökser’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru:  Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Gökser ’in İvedik OSB Mahallesi 1438 Cad. No: 28 Yenimahalle / Ankara / Türkiye adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir. 

Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için başvuru zarfının üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” olduğunun belirtilmesi tavsiye edilir. Posta yoluyla başvuru için mail adresimiz. info@gokser.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak goksermak@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir.

Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için elektronik postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” olduğu belirtilmesi tavsiye edilir.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

bottom of page